Productes > Medicaments

Algifast 400mg

Pols per a suspensió oral, sobres

Analgèsic, Antiinflamatori, Antipirètic

Presentació: 12 sobres i 4 sobres

Status: Medicament publicitari

Composició

Principi actiu: Ibuprofèn Lisinat 683,34 mg (equivalent a Ibuprofèn base 400 mg).
Excipients: β-ciclodextrina, Aroma de llimona, Sacarina sòdica, Ciclamat sòdic, Citrat sòdic, Sacarosa.

Indicacions

Dolor d’intensitat lleu a moderat como mal de cap, dolor dental, dolor menstrual, dolor muscular (contractures) o d’esquena (lumbago). Febre.

Té els mateixos avantatges terapèutics, pel que fa a velocitat d’acció i efectes secundaris, que Algidrin 600 quan es compara amb ibuprofèn base. L’estudi farmacocinètic descrit anteriorment va incloure una tercera branca amb dues fórmules proporcionals a la d’Algidrin 600, composades per Ibuprofèn lisinat a les dosis de 341,67 i 683,34 mg, mostrant linealitat en els paràmetres farmacocinètics.

Productes relacionats

Mirazul

Col·liri en solució estèril

Salcedol

Pols efervescent.

Salmagne

Pols efervescent.

Amidrin

Solució tòpica nasal